online posetioca    
 
 

Forum žena Prijepolja

...Formirana 8. novembra 2000.godine.

...Cilj Organizacije je podizanje kvaliteta života žena i uspostavljanje rodne ...ravnopravnosti u lokalnoj zajednici.
...Aktivnosti: medijska produkcija, organizacija seminara, radionica, tribina, ...uličnih ...akcija, kampanja …

...Da bi svoje aktivnosti i probleme žena učinile vidljivijim maja 2007. godine
...učestvuju na konkursu za dobijanje dozvole za rad tv stanice civilnog sektora.
...Oktobra 2008. TV Forum počinje emitovanje specijalizovanog programa.

 

Aktuelni projekti Foruma žena Prijepolja

-Žene na političkoj sceni u lokalnoj zajednici, Finska ambasada

- Aktivne žene u izgradnji lokalne zajednice, Kvinna till Kvinna

Realizovani projekti Foruma žena Prijepolja

-Za Prijepolje u cveću, Fond za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija Prijepolja, KP Lim

-Adolescentni klub – Frend, partnerstvo sa Centrom za socijalni rad Prijepolja, Ministarstvo rada i socijalne politike

- Hoću da odlučujem, EU Progres

-Žene sela zajedno, BCIF

-Za zdrav život žena, Fond za otvoreno društvo

-Tvoj glas glas razuma, Rekonstrukcija ženski fond

-Aktivne žene Prijepolja, Norveška narodna pomoć

-Ekonomsko osnaživanje žena – edukacija za bavljenje seoskim turizmom, Ministarstvo poljoprivrede

-Privatizacija – izazovi i stranputice, USAID/IREX

-Promocija rodne ravnopravnosti u emisijama TV Forum, Norveška ambasada

-Predstavljanje žena u medijima, Norveška narodna pomoć

-Sa margina u centar društvenog života, PRO program/UNDP, Evropska komisija,

Švajcarska vlada i Vlada Srbije

-Jednak tretman za sve, Ministartsvo rada i socijalne politike

-Za zelen Lim i čisto Prijepolje, Fond za zaštitu životne sredine

-Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad ženama, Projekat SRZN u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, UNDP i Ministarstvo rada i socijalne politike

-Rodna ravnopravnost počinje na lokalnom nivou, Nansen dijalog centar

-Imamo pravo da odlučujemo, Nansen dijalog centar

-Poboljšanje dobre vladavine i jačanje civilnog sektora u opštinama Prijepolje i Priboj, partnerstvo sa IKV Pax Christi, Holandska ambasada

-Edukacija za veću vidljivost osoba sa invaliditetom, Ministarstvo rada i socijalne politike

-Putevima bošnjačke kulture, Ministarstvo kulture i informisanja

-Kulturna baština blago neprocenjivo, Ministarstvo kulture i informisanja

-Tradicionalni i savremeni svet Bošnjaka, Ministartsvo kulture i informisanja

-Uloga medija u suzbijanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, UNDP, ministarstvo rada i socijalne politike, Uprava za rodnu ravnopravnost (Ministarstvo)

-Podizanje kapaciteta Odbora za rodnu ravnopravnost opštine Prijepolje,Uprava za rodnu ravnopravnost

-Rodna ravnopravnost uslov demokratizacije društva, Program evropskog partnerstva sa opštinama Progres/ Evropska komisija, Švajcarska vlada, Vlada Srbije, UNOPS

-Mediji i rodna ravnopravnost, Uprava za rodnu ravnopravnost

-Mladi  i uspešni privrednici USAID i lokalna samouprava Prijepolje


 

kontakt telefoni: 033 714 147, 033 713 280, 064 1933 962

kontakt osobe: Mileva Malešić i Mirjana Tešević

e-mail: [email protected]

 

Vreme u Prijepolju
Weather Forecast   
  KALENDAR
Anketa
Da li TV Forum zadovoljava vašu potrebu za informisanjem na lokalu?
Da
Ne
Delimicno
free polls